Kierrettäiskö sääntöjä kohti ikäsyrjintää?

Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi uutisen, jossa Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja arvioi, että kouluttamattomia alle 20-vuotiaita nuoria voitaisiin palkata töihin matalammalla palkalla, jotta he pääsisivät kiinni työelämään ja näin ehkäistäisiin syrjäytymistä. “…heidän kohdallaan voitaisiin poiketa työehtosopimusten sitovuudesta…” varatoimitusjohtaja maalailee haastattelussa.


Työehtosopimus (TES) on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön, käytännössä siis työntekijän ja työnantajan välinen yleissitova, alakohtainen ja/tai ammattiasemakohtainen sopimus, jossa sovitaan työn tekemisen ehdoista palkkoineen. TES on pakottava ja sillä turvataan kummankin työmarkkinaosapuolen asemaMonesti TES jo määrittelee (korkea)koulutuksen lisäävänä tekijänä palkkaan. No nyt sitten halutaan kiertää tälläistä sääntöä. Pääasiassa idea on kiva, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, mutta niinkuin jutun lopustakin voi aistia Kreikka-vertauksella, on lähtökohtana se, että huonossa taloustilanteessa voisi sitten näitä nuoria palkata. Ja nimenomaan yritysten huonossa taloustilanteessa, kukapa nyt hyväntekeväisyyttään vähärahaisia nuoria palkkaisi nurkkiinsa pyörimään, kun vähän suuremmalla rahalla saa koulutetun osaajan.


Ihan omakohtaisella kokemuksella voin kertoa, että ilman koulutustakin löytää hyviä työpaikkoja, ja voi tienatakin ihan hyvin, jopa enemmän kuin esimerkiksi koulutetut ihmiset hoitoalalla. Toki ajattelen tässä kohtaa koulutettujen tarkoittavan joko ammattiin toisella asteella opiskelleita tai korkeakoulun käyneitä. Toki lukiokin on yleissivistävä koulutus, mutta työn kannalta melko merkityksetön. Valtaosa lukion käyneistä jatkaa korkeakouluihin joko suoraan tai välivuosien jälkeen. Keskisuomalaisen uutisella ei luultavastikaan tarkoiteta nyt toisen asteen suorittaneita nuoria. Tuskin siinä valmistumisen ja 20 ikävuoden välissä ehtii vielä pahasti syrjäytymään ilman jatkokoulutus- tai työpaikkaa. Moni kuitenkin valmistuessaan toiselta asteelta on jo 19-vuotias. Useimmilla pojilla edessään on armeija, tytöt hakee ahkerasti jatko-opintoihin, lähtee au paireiksi tai muuta vastaavaa. Toki poikkeuksiakin löytyy.


Mitä uutisella sitten tarkoitetaan? Peruskouluun opintonsa lopettaneita? Uskon todella, että heillä syrjäytymisen riski on suurin. Jos lukiokoulutus on työn kannalta merkityksetön, niin vielä enemmän on peruskoulutus. Toki oppiihan siellä lukemaan ja kirjoittamaan, laskemaan ja kieliäkin puhumaan, mutta työnantajan kannalta peruskoulutus ei suuria eväitä anna. Tiedän kuitenkin erittäin hyvin yhden ainoastaan peruskoulun käyneen henkilön. Töitä on riittänyt ja palkkaa tullut ihan normaalisti. Toki hän on itse kova oppimaan ja tekemään, ja edennytkin “urallaan” sitä mukaa. Mutta epäilen, että jos hänet töihin olisi alkujaan ns. orjapalkalla otettu, ei motivaatio olisi riittänyt. Mutta mitä ajattelee tälläisestä kouluttautuneet ihmiset? Mikä hyöty on kouluttautumisella, jos ilman sitäkin pärjää ja pääsee samoihin tehtäviin… No poikkeuksia löytyy aina, puolin ja toisin. 


Takaisin aiheeseen. Pitäisikö alle 20-vuotiaille kouluttamattomille nuorille antaa töitä matalammalla palkalla? Miksi? Ja mitä töitä? Tuskinpa yrityksen tehokkuutta nostaa mille tahansa paikalle “oppipojan” palkkaaminen halvalla. Erilaisissa urakoissa ja provisiopalkatuissa tehtävissä kokemattomistakin työntekijöistä on varmasti hyötyä, koska niissä työ tekijäänsä motivoi hoitamaan hommia tehokkaasti ja huolella. Ja palkka tulee lopputuloksen mukaisesti, ei sillä väliä onko koulutettu vai ei. Toki se koulutus saattaa tehtävissä auttaa vaikkapa nopeampaan suoritukseen. Mutta tekemällä haalittu kokemuskin siihen jossain vaiheessa vie. Miksi siis tälläisissä tehtävissä rokottaa rahasta? Ja mikä on sitten ero 19- tai 21-vuotiaalla kouluttamattomalla nuorella? Olisiko esitetty palkkaero selitettävissä vai onko tässä kyseessä ikäsyrjintä?

Scroll to Top