Curriculum Vitae

Koulutus

 • Lukio / YO – Salpausselän lukio – 2001
 • Puheviestinnän perusopinnot – Lahden kansanopisto / JYU – 2003
 • BA of Culture and Arts, Music and Media Management – JAMK University of Applied Sciences / ei valmis

Muu koulutus

 • Saksan ja ranskan kurssit – Centré des Languages au Luxembourg – 2001-2002
 • Kuvataiteiden perus- ja syventävä koulutus – Lahden lasten- ja nuorten kuvataideoppilaitos – 1989-1998

Työkokemus

06/2018 –                                                                                                                  Markkinointiviestinnän asiantuntija, Kemppi Oy
Sopimusneuvottelut, musiikkiratkaisujen myynti ja markkinointi käyttäjäasiakkaille, määräaikainen projektityö

01/2018 – 07/2018                                                                                      Projektikoordinaattori, Lahden Seutu – Lahti Region Oy                                   Lahden Erikoismuseot -projektin suunnittelu, koordinointi ja organisointi.  Markkinointitoimenpiteet, sisällön tuottaminen, tapahtumien järjestäminen, messu- ja tapahtumaedustukset, museoiden välisen yhteistyön koordinointi, yhteistyökumppanuudet.

08/2013 – 06/2015                                                                                        Toiminnanohjaaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry Yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtaminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi, hallinnolliset tehtävät, viestintä ja markkinointi, sidosryhmä- ja yritysyhteistyö, koulutukset, tapahtumat, lastenhoitotoiminnan koordinointi, edunvalvonta ja vaikuttamistyö, määräaikainen opintovapaan sijaisuus, josta siirtyminen perhevapaalle

06/2012 – 02/2013                                                                                                            Alue-edustaja, Teosto ry
Sopimusneuvottelut, musiikkiratkaisujen myynti ja markkinointi käyttäjäasiakkaille, määräaikainen projektityö

01/2012 – 12/2012                                                                                             Projektipäällikkö, Opiskelijan Jyväskylä
Yritysyhteistyö, myynti, markkinointi, sivuston ylläpito, sosiaalinen media, projektityö

01/2011 – 01/2012                                                                                              Toiminnanjohtaja, Jyväskylän amk opiskelijakunta
Operatiivisen ja hallinnollisen toiminnan johtaminen, talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä ja markkinointi, tapahtumien organisointi ja johtaminen, strategiajohtaminen, laadunvarmistus, yritysyhteistyö, sopimushallinto, edunvalvonta ja vaikuttaminen, jäsenpalvelu, opiskelijakunnan asiantuntijana toimiminen, äitiyslomasijaisuus

01/2010 – 12/2010                                                                                                      Puheenjohtaja, Jyväskylän amk opiskelijakunta
Operatiivisen toiminnan johtaminen, hallinnollinen johtaminen, esimiestyöskentely, tapahtumatuotanto, yritys- ja sidosryhmäyhteistyö, viestintä ja markkinointi, opiskelijakunnan viestintäuudistuksen toteuttaminen

09/2008 – 12/2009                                                                                               Tutkimusassistentti, Foodwest Oy
Elintarviketutkimusten valmistavat työt, osallistujien rekrytointi ja haastattelu

01/2007 – 10/2008                                                                                                        Palveluohjaaja, Saunalahti / Elisa Oyj
Laskutustuen tehtävät, jälleenmyyntituen tehtävät ja reklamaatiokäsittely

09/2005 – 12/2006                                                                                                      Palveluneuvoja, Saunalahti / Elisa Oyj
GSM-asiakaspalvelu, palveluiden myyntityö, promootiot ja kampanjat

 

Luottamustehtävät

 • Etelä-Lahden Kokoomus ry – Hallituksen jäsen 2016 ->, Puheenjohtaja 2017 ->
 • Kokoomuksen Lahden kunnallisjärjestö – Hallituksen jäsen 2013, Varapuheenjohtaja -2014, hallituksen jäsen 2017 ->
 • Lahden Kokoomusnaiset ry – Hallituksen jäsen, sihteeri – 2013 – 2015
 • Radio- ja tv-museosäätiö – Hallituksen jäsen – 2013 ->
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta – Varajäsen 2016
 • Lahden seudun ympäristölautakunta – Varajäsen – 2013-2015
 • Leikkialuetoimikunta – Varajäsen – 2014 -2018
 • JAMKO alumnit ry – Hallituksen jäsen 2012 – 2013, Puheenjohtaja – 2013-2015
 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS – Valtuuskunnan varajäsen – 2011-2013
 • Keski-Suomen Kokoomusnuorten piirihallitus – Hallituksen jäsen – 2011
 • Jyväskylän korkeakouluopiskelijoiden liikuntaseura KOOLS ry – Johtokunnan jäsen / Perustajajäsen – 2010
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus – Hallituksen jäsen – 2010
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Hallituksen jäsen, liikuntavastaava – 2009