Aluevaalit 2022. Mukana ollaan!

Ensimmäistä kertaa historiassa järjestetään aluevaalit. Ennakkoäänestys alkaa viikon päästä keskiviikkona 12.1. ja jatkuu tiistaihin 18.1. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Lahti kuuluu Päijät-Hämeen alueeseen ja minua voit äänestää numerolla 438.

Tulevan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä on jatkossa tällä hyvinvointialueella.

Ensimmäinen valtuustokausi on poikkeuksellisen lyhyt, sillä jatkossa vaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä alkaen vuodesta 2025. Tämä ensimmäinen valtuusto ottaa homman siinä mielessä haltuun jatkonkin osalta, että uuden hallinnon muodostuessa, on meidän tavallisten asukkaiden ääntä kuultava.

Nämä ensimmäiset aluevaalit määrittävät hyvin pitkälti miten hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät jatkossa järjestetään ja minkälainen hallinto maakunnalle rakennetaan. Haluan olla mukana kehittämässä Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta asukkaat edellä.

Panostetaan ennemmin toimiviin palveluihin ja riittävään, hyvinvoivaan henkilökuntaan asiakasrajapinnassa, kuin monitasoiseen hallintohimmeliin.

Asiat, jotka koen alueen kannalta tärkeiksi:

1. TURVALLISUUS Ensihoidon ja pelastustoimen palveluiden nopea ja tehokas saatavuus koko alueella on turvattava jatkossakin.

2. SUJUVUUS Yhdenvertaiset mahdollisuudet terveydenhuollon palveluihin vaatii yhteistyötä eri palvelutuottajien kanssa. Apua tarvitsevan ihmisen on oltava keskiössä, palveluiden joustavia ja yksilön oireet huomioivia. Paikasta toiseen pompottamisen sijaan monialaisia palveluita tarvitsevalle tulee koordinoida apu ns. yhden luukun kautta.

3. ENNALTAEHKÄISY Helposti saavutettavat matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut, luottamusta asiakkaisiinsa rakentava koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja koko lapsiperheelle suunnatut neuvolapalvelut ovat avainasemissa ennaltaehkäisevässä työssä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Nämä ovat erittäin tärkeät vaalit. Meidän kaikkien hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi lepää jatkossa vaaleilla valittavan valtuuston päätösten varassa.

Äänelläsi huolehdit, että sinunkin elämäntilanteesi vaatimat tarpeet huomioidaan.

Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoon voi äänestää ke 12.1. – ti 18.1. (ulkomailla 12.-15.1.).

Ja numero jota äänestää, on 438

Aluevaalit 2022. Mukana ollaan! Read More »