Etlarin vaalikone

Huomasin, että moni ehdokkaista on jättänyt perustelematta vaalikoneen vastaukset. Olihan tuo siis täysin vapaaehtoista, mutta ainakin omasta mielestäni moni kysymyksistä on monisyinen, joten pelkkä pylpyrän sijoittaminen “erimieltä —- samaa mieltä” -taulukkoon oli ensinnäkin vaikeaa ja toiseksi aika vähän kertovaa. Siksi päätin itse perustella vastaukseni. Ja koska perusteluthan tulevat vaalikoneen käyttäjälle esiin vasta kun hän itse on sijoittanut omat pallukkansa taulukkoon ja saanut tulokset esiin, niin ajattelinkin, että julkaisen omat perusteluni kysymyksiin myös näin blogini kautta.

YLEISET VÄITTÄMÄT:

1. Kunnallisveron suuruudella on merkitystä asuinpaikan valinnassa.

Asuinpaikan valintaan vaikuttavat ensisijaisesti palvelut ja työllistyminen. Kunnallisveroa tärkeämpää olisi mielestäni tarkastella kunnan velkaantumisastetta.

2. Palvelut on syytä hinnoitella asiakkaan tulojen perusteella myös kunnallisessa terveydenhuollossa – samalla tavalla kuin nyt päivähoidossa.

Mielestäni jokainen ihminen ja heidän terveytensä on yhtä arvokas, tulotaustasta riippumatta kunnalliset terveyspalvelut on syytä olla kaikille saman hintaiset. Verotuloillahan palvelut on tarkoitus kustantaa, joten palveluista tavallaan maksetaan koko ajan eri hintoja.

3. Valtion on syytä pakottaa alueemme kuntia liitoksiin.

Valtion ei missään nimessä tule pakottaa kuntia, mutta mielestäni valtion tulee kylmähermoisesti ja tavoitteellisesti ohjata kuntia tajuamaan liitosten taloudelliset merkitykset ja yhdistymään omaehtoisesti kuntien kannalta järkeviin ja toimiviin liitoksiin.

4. Kunnassa tarvitaan koko- tai osa-aikainen kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Lahti on jo sen verran iso kaupunki, että lähitulevaisuudessa olisi varmasti syytä arvioida tarkemmin kunnanhallituksen puheenjohtajan koko- tai osa-aikaistamisen tuomat hyödyt ja kustannukset. Käytännössä kai koko hallitus paiskii hommia osa- tai jopa kokopäiväisen työn verran.

5. Perusterveydenhuollon (esim. terveysasemat) ja erikoissairaanhoidon (esim. keskussairaalat) tulee kuulua samaan organisaatioon.

Hallintojen yhdistely on yleisesti ottaen taloudellisesti järkevää. Palveluiden yhdistämisellä ei sen sijaan ole kannattavaa tehdä säästöjä (sulkien toimipisteitä), sillä useimmiten se tuntuu suoraan asiakasrajapinnassa. Asiakaslähtöinen toiminta kuitenkin vaatii byrokratian vähentämistä, tiedot on oltava joka “luukulla” saatavilla, eikä asiakasta tule juoksuttaa edes takas.

6. Kuntien palvelutaso on turvattava velkaantumisenkin uhalla.

Palvelutaso on turvattava, mutta velkaantumisen kierre on pysäytettävä ja tehtävä säästöjä toisaalla, esimerkiksi hallinnon kuluissa ja etsimällä uusia toimintakeinoja.

7. Asukkaiden valitusoikeutta saa rajoittaa.

Ei kenenkään oikeuksia saa rajoittaa. Päinvastoin, asukkaiden ja päättäjien välistä kommunikaatiota tulisi kehittyneiden viestintäkanavien myötä tarkastella paremmin ja kehittää väyliä, joissa asukkaat voisivat ihan oikeasti vaikuttaa kuntansa asioihin ja päätöksentekoon muutenkin kuin äänestämällä päättäjät neljän vuoden välein. Avoimuudella koko päätökseen johtavassa prosessissa on myös se hyvä puoli, ettei valittamiselle jää niin suurta aihetta kuin tätä nykyä.

8. Linja-autoaseman siirto Lahden rautatieaseman viereen on oikea ratkaisu.

On totta, että ns. pitkän matkan julkisten liikennevälineiden asemapaikkojen sijoittaminen yhteen helpottaa matkustajien liikkumista. Tämä kuitenkin vaatisi myös tarkastelua aseman resursseihin, vaatiiko yhdistäminen esimerkiksi laajamittaista ja hintavaa remonttia tiloihin, ja onko palvelut pysäköinti- ja kulkumahdollisuuksineen toimivia sellaisenaan. En näe mitään syytä, miksi linja-autoasema olisi väkisin siirrettävä juna-aseman yhteyteen, mutta mikäli niin ei tehdä, olisi asemien välille saatava järkevästi ajoitettu ja mitoitettu kulkuyhteys julkisilla välineillä.

9. Kannatan tuulivoimaloiden rakentamista kotikuntaani.

Salpausselän harju kohoaa korkealle ja kaikki mäkihyppyä seuranneet ovat varmasti huomanneet, että Lahdessa tuulee aina. Tulevaisuudessa monimuotoinen energiantuotanto ja erityisesti uusiutuvan energian lähteet tulevat ottamaan yhä suurempaa roolia, sillä kestävää energiataloutta on kehitettävä. Tuulivoima yksin ei riitä, mutta voi olla osa Lahden energiataloutta. Olisi syytä miettiä myös, miten energian käyttöä voidaan vähentää vaarantamatta kaupunkilaisten turvallisuutta (katulamput illalla/yöllä pimeinä).

10. Jätteiden lajittelun laiminlyönti pitää muuttaa rangaistavaksi.

Rangaistukset vaativat lisää resursseja toteutuakseen eikä uhka kannusta ihmisiä lopulta toimimaan toisin. Ennemmin kannattaisin parempaa ohjausta ja ohjeistusta jätelajitteluun. Jos ei ihmiset löydä lajittelupisteiden luo, on lajittelupisteet tuotavat ihmisten luo ohjatusti.

11. Julkisen sektorin työvoimapulaa voidaan helpottaa houkuttelemalla työntekijöitä ulkomailta.

Julkisella sektorilla hoitoala on se, jossa työvoimapula tuntuu. Muuten julkisella sektorilla voidaan jopa karsia paikkoja. Ulkomailtakin voidaan hoitajia rekrytoida, mutta enemmän yhteiskuntaa hyödyttäisi työkykyisten työttömien uudelleen kouluttaminen ja nuorten kouluttaminen alakohtaisesti tarpeiden mukaan. On myös syytä miettiä, onko hoitoalan kaikki tehtävät varsinaisen tutkintoon johtavan koulutuksen vaativia, vai voisiko esimerkiksi oppisopimuksella kouluttaa avustavia hoitajia esimerkiksi vanhuspalveluihin.

12. Kunnallisiin luottamustehtäviin pyrkivien tulee julkistaa kaikki sidonnaisuutensa.

Enemmänkin kannattaisin voimassa olevien ja ehkä muutamien vuoden takaisten sidonnaisuuksien julkistamista. Ei 20 vuoden takaisten sidonnaisuuksien luulisi vaikuttavan nykyhetkeen, etenkin näinä aikoina kun moni vaihtaa tehtävästä toiseen useammin kuin ennen. Kannatan kuitenkin täyttä avoimuutta tämän hetkisten sidonnaisuuksien osalta.

13. Olen tyytyväinen kotikuntani kehitykseen viimeisen neljän vuoden aikana.

Lahti on kehittynyt viimeisen neljän vuoden aikana nopeasti. Uusia asuinalueita, palvelukeskuksia yms on syntynyt. Lahti ei kuitenkaan ole valmis, vaan kehityksen ja kasvun on jatkuttava.

14. Vanhustenhoidossa on painotettava kotihoitoa laitoshoidon sijasta.

Suuri osa vanhuksista haluaa asua kotonaan ja mahdollisen puolisonsa kanssa. Ja siihen on pyrittävä. Ennaltaehkäisevällä kuntoutuksella toimintakyky paranee ja vanhus pärjää kotona pidempään ilman apua. Laitoshoitoakin silti tarvitaan, ja sen laatuun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

15. Isojen homekoulujen korjauksia voidaan rahoittaa sulkemalla pikkukouluja.

Pienten koulujen sulkemisella ei luultavasti saada aikaan sellaisia säästöjä, joilla isot homekoulut kokonaisuudessaan voidaan korjata. Korjausten aikana oppilaat sijoitetaan parakkeihin ja muihin ahtaisiin väliaikaistiloihin, jolloin opetus kärsii ihan varmasti. Monesti on myös kustannustehokkaampaa purkaa pahasti homehtunut rakennus ja rakentaa uusi, kuin tehdä laajamittainen remontti.

PÄIJÄT-HÄMEEN ELINKEINOYHTIÖ:

1. Kuntien kehitysyhtiö (nykyinen Lakes) pystyy huolehtimaan hyvin kaikkien jäsentensä elinkeinotoiminnasta.

Lakesin tehtävä on neuvoa, opastaa ja auttaa, ei suoranaisesti huolehtia kenenkään elinkeinotoiminnasta. Tietysti toimintaa pitää pyrkiä tehostamaan ja etsiä uusia toimintamalleja. Rakentamalla syvää yhteistyötä eri kehitysyhtiöiden välille saadaan karsittua päällekkäisiä toimintoja ja näin ollen myös kustannuksia.

LAHDEN VÄITTÄMÄT:

1. Paikallisbussien lippujen hintoja tulee laskea verovaroin.

Jos verovaroilla kustannetaan bussilippujen hintoja, on se aina pois jostain muusta, kuten terveyspalveluista. Lippujen hintoihin erityisesti lasten, nuorten, opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten osalta on löydettävä muita ratkaisuja.

2. Lahden eteläisen kehätien suunnitelmia voi karsia esimerkiksi vähentämällä liittymiä ja tunneleita, jotta kustannukset alentuisivat ja toteutus nopeutuisi.

Liittymät ja tunnelit ovat tarpeellisia myös asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja liikkumisen kannalta. Jos niitä ei tehdä nyt, ne tullaan varmasti tekemään myöhemmin. Eteläinen kehätie on tärkeä, mutta yleensä halpa ja nopea toteutus ei pidemmän päälle ole parhain.

3. Teivaan rinne on sopiva paikka Lahteen suunnitellulle suurelle hotellille.

Teivaan rinne on erinomainen paikka hotellille matkailun edistämisen kannalta. Se ei myöskään tuki näköyhteyttä Vesijärven rantaan niinkuin esimerkiksi Lokki-ravintolan päälle sijoitettuna. Toinen hyvä paikka voisi olla Kariniemen mäkialue. Kenties Lanu-puistoonkin löytäisi useampi turisti tiensä.

4. Lahti voi myydä omistamansa Lahti Energia Oy:n, jos kaupungin taloustilanne heikkenee merkittävästi.

Lahti Energia tuottaa kaupungille runsaasti tuloja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, joten myyminen olisi lähinnä hetken helpotus kohti entistäkin karumpia aikoja.

5. Lähikirjastoja voidaan vähentää pääkirjaston palvelun turvaamiseksi.

Pääkirjastoon on monilla pitkä matka. Jo esitetyt kirjastopisteet nouto- ja palautustoiminnoin muiden palveluiden yhteydessä on mielestäni väärä suunta silloin kun sen tavoitteena on sulkea lähikirjastot. Tälläisessä yhteiskunnan tilassa, jossa meillä on paljon työttömiä, syrjäytyneitä, yksinäisiä vanhuksia, jne tulisi ennemmin ajatella, mitä kaikkia palveluita voitaisiin viedä lähikirjastoihin peruskirjastopalveluiden yhteyteen. Tällaisten kohtaamispaikkojen karsiminen vaikuttaa varmasti monen hyvinvointiin ja erityisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Etlarin vaalikone Read More »