Tiiviimpi yhteistyö laajentaa hoitotyön verkostoa

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tarjonnut pelastajilleen mahdollisuuden täydentää perustason ensihoitajan osaamistaan koulutuskeskus Salpauksessa heille räätälöidyssä lähihoitajan oppisopimuskoulutuksessa. Esimerkiksi joulukuussa valmistui jo toinen porukka työn ohessa opiskeltavasta, 1,5 vuotta kestävästä koulutuksesta. Lue lisää: https://www.phpela.fi/paijat-hameen-pelastuslaitoksen-palomiehille-lisaosaamista-ensihoidosta/

Tällainen koulutus lisää pelastajien moniammatillista osaamista luoden uusia uramahdollisuuksia ja lisää pelastajia toimivien ymmärrystä heidän kanssa työskentelevien yhteistyökumppaneiden työstä. Mutta voisiko ajatella, että samalla se mahdollistaa myös laajemman yhteistyöverkoston kotiin vietävän hoidon osalta?

Opiskelijakunta-aikojeni hyvä ja aikaansaava kollega, nykyinen Porvoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Elin Blomqvist-Valtonen (RKP) pohti blogikirjoituksessaan, voisiko sopimuspalokuntalaisia hyödyntää kotihoidon tukena hoitoketjussa esimerkiksi haja-asutusalueella. Mielestäni täysin selvittämisen arvoinen ajatus myös Päijät-Hämeen alueella. Ja itseasiassa joillakin paikkakunnilla maaseudulla sopimuspalokunnat tekevät jo nyt korvaavaa kotihoidon päivystystä. Hälytysrannekkeella kun lähtee tieto avun tarpeesta, niin ihan ensimmäiseksi lähellä oleva sopimuspalokunta saapuu tarkastamaan tilanteen. Usein kyse on pienestä avun tarpeesta, jolloin varsinaisen päivystävän hoitajan ei tarvitse lähteä paikalle usein monien kymmenien kilometrien päästä. Todennäköisesti hänen resurssille on muutakin käyttöä, kuin ajella tunti suuntaansa esimerkiksi sängystään pudonnutta ikäihmistä nostamaan.

Tämä toimintamalli saisi mielestäni levitä laajemmalti käyttöön, ja pikaisesti. Hoitoalan resurssivaje ei enää uhkaa, vaan jo vaivaa, ja koko ajan entistä pahemmin. Ihmisten työkuorman kasvaessa liian suureksi, on heidän (ja meidän) sitä vaikea kantaa. On löydettävä uusia ratkaisuja, ja mielestäni tämä Elinin ehdotus on yksi hyvintointialueen omia osaavia henkilöresursseja hyödyntävä keino.

Entäs voisiko hälytystoimintaan osallistuville sopimuspalokuntalaisillekin tarjota mahdollisuutta suorittaa pelastustoimen henkilöille räätälöityä lähihoitajan oppisopimuskoulutusta ja näin laajentaa osaamispohjaa tälläkin saralla ympäri maakunnan? Moni sopimuspalokuntalainen tekee päivätyötään omalla alallaan, joten kaikki eivät tähän varmaan kykenisi. Mutta kenties joukosta löytyisi niitäkin, jotka koulutukseen tarttuisivat. Aina kannattaa kokeilla, eikö vaan?

Scroll to Top